Missiyamız:

Pedaqogika və psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatların elmi praktik əhəmiyyətinin zənginləşdirilməsində iştirak etmək.

Ölkəmizin aparıcı alimlərinin yeni elmi ideyalarını yaymaq.

Gənc tədqiqatçıların məqalələrini dərc etməklə, onların yetişməsinə köməklik göstərmək.

Pedaqogika Jurnalı Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Qazaxstan, Alma­niya, ABŞ, Türkiyənin nüfuzlu jurnalları ilə əməkdaşlıq edir.

 

Redaksiya heyəti

Baş redaktor: Sadıqov p.e.d., prof.,

P.e.d., prof. Bəxtiyar Əliyev, P.e.d., prof. Seyran Mirzəyev, P.e.d. İntiqam Cəbrayılov, P.ü.f.d., dos. Vidadi Bəşirov, P.e.d., prof. Akif Abbasov, P.e.d., prof. Ramiz Əliyev, P.e.d., prof. Hikmət Əlizadə, P.e.d., prof. Müseyib İlyasov, P.e.d., prof. İsa İsmayılov, Psixoloq, prof. Davud İbrahimoğlu Türkiyə, Esenyurt Universiteti), B.ü.f.d., Təranə Mövsümova, P.ü.f.d., dos. Zaur Hacıyev beynəlxalq dərəcəli hakim, İ.ü.f.d., dos. Rahim Sadıqov, F.ü.f.d., İlahə Əliyeva,

Məsul katib:

P.ü.f.d., dos. Şəfiqə Tahirova

Xarici dillər bölməsi:

Reyhan Mənəfova, Zülfiyyə Hüseynli, Arzu Mövsümzadə