Missiyamız:

Pedaqogika və psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatların elmi praktik əhəmiyyətinin zənginləşdirilməsində iştirak etmək.

Ölkəmizin aparıcı alimlərinin yeni elmi ideyalarını yaymaq.

Gənc tədqiqatçıların məqalələrini dərc etməklə, onların yetişməsinə köməklik göstərmək.

Tərəfdaşlarımız:

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dillər Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universit­eti,

Bakı Slavyan Universiteti,

Gəncə Dövlət Universiteti,

Lənkəran Dövlət Universiteti,

Bölgələrdə fəaliyyət göstərən digər ali və orta ixtisas məktəbləri,

Təhsil İnstitutu,

AMEA-nın baza tədqiqat institutla­rı­.

Jurnalda aşağıdakı bölmələr fəaliyyət göstərir:

Ümumi pedaqogika bölməsi

Didaktika bölməsi (təhsil, təlim fən­lərin tədrisi və s.)

Pedaqoji-psixologiya bölməsi (pedaqoji-psixologiyanın ayrı-ayrı problemlərinə dair məqalələr)

Tərbiyə və tərbiyəşünaslıq bölməsi (tərbiyənin bütün tərkib hissələrinə dair məqalələr)

Pedaqoji fikir tarixi bölməsi (pe­da­qoji fikir tarixinin bütün dövrlərinə və klassiklərin hər birinin pedaqoji gö­rüş­lərinə dair məqalələr)

Beynəlxalq əlaqələrimiz:

Pedaqogika Jurnalı Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Qazaxstan, Alma­niya, ABŞ, Türkiyənin nüfuzlu jurnalları ilə əməkdaşlıq edir.