JURNALIN BÖLMƏLƏRİ

  1. Ümumi pedaqogika bölməsi
  2. Didaktika bölməsi (təhsil, təlim fənlərin tədrisi və s.)
  3. Pedaqoji-psixologiya bölməsi (pedaqoji-psixologiyanın ayrı-ayrı problemlərinə dair məqalələr)
  4. Tərbiyə və tərbiyəşünaslıq bölməsi (tərbiyənin bütün tərkib hissələrinə dair məqalələr)
  5. Pedaqoji fikir tarixi bölməsi (pedaqoji fikir tarixinin bütün dövrlərinə və klassiklərin hər birinin pedaqoji görüşlərinə dair məqalələr)