ƏLAQƏ

Müəlliflər elmi məqalələri aşağıdakı ünvan və telefonlarla əlaqə saxlamaqla redaksiyamıza təqdim edə bilərlər.

Ünvan: Bakı şəhəri, Tibilisi prospekti 72a (mebel fabrikinin yanı).

E-poçt: Farahim.Sadigov@pedaqogika.az

Tel: (012) 530 89 31 – qəbul otağı

(051) 955 00 08, (050) 319 00 09 – baş redaktor

(051) 484 99 49, (055) 860 60 43  – məsul katib